Før du reiser

Reisevilkår

Vennligst les gjennom dette før bestilling.

Inner & Outer Journeys* arrangerer reiser og tar utgangspunkt i Alminnelige vilkår for Pakkereiser, etter pakkereiseloven. Du er forpliktet til å lese og sette deg inn i disse vilkårene.

1. FORUTSETNINGER

Dersom vi bruker lokale fly- og busselskaper, kan disse endre sine tider på kort varsel. Det kan også oppstå situasjoner lokalt som gjør at vi på kort varsel må endre programmet. I slike tilfeller har Inner & Outer Journeys som mål å erstatte det kansellerte eller endrete programmet med tilsvarende innhold av samme kvalitet. Hvis ytre omstendigheter utenfor vår kontroll (“force majeure”) gjør det umulig å gjennomføre reiseopplegget, medfører det normalt ingen reduksjon i reisens pris.

Inner & Outer Journeys følger Det Norske Utenriksdepartementet sine anbefalinger når det gjelder trygge reisemål.

Inner & Outer Journeys selger ikke ruteflybilletter til/fra Norge. Dersom vi formidler kontakt med et reisebyrå som selger billettene til kunden, vil disse være underlagt vilkår fra dette reisebyrået.

2. INNER & OUTER JOURNEYS SITT ANSVAR

2.1 Ved kjøp av en pakkereise gjelder pakkereiseloven. Inner & Outer Journeys har som turoperatør stilt garanti til Reisegarantifondet. Adresse: Postboks 227, Sentrum 4001 Stavanger. Tlf. 51 85 99 40.

2.2 Inner & Outer Journeys forplikter seg til å gjennomføre avtalt program med reiserute og innhold ifølge reisebeskrivelsen. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i tog-, båt- og flyavganger, samt forhold som ligger utenfor vår kontroll. Det er viktig å merke seg at enkelte av landene vi opererer i ikke har like god infrastruktur som i Norge og at hva som betraktes som normalt i disse landene kan være forskjellig fra Norge.

2.3 Hvis Inner & Outer Journeys finner det nødvendig å avlyse en reise pga. for lite deltagerantall, vil den reisende få hele sitt innbetalte beløp refundert (gjelder kun Inner & Outer Journeys sine gruppereiser). Informasjon om avlyst reise gis av arrangør senest 4 uker før avreise.

2.4 Inner & Outer Journeys påtar seg ikke ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

2.5 Deltaker som reiser alene, men ikke ønsker å betale enkeltromstillegg kan bli plassert på delt rom av Inner & Outer Journeys eller lokal operatør, fortrinnsvis med person av samme kjønn. Den reisende må imidlertid være beredt på å betale enkeltromstillegg dersom Inner & Outer Journeys ikke finner en reisepartner.

3. KUNDENS ANSVAR

3.1 Avbestillingsbeskyttelse bør tegnes. Vi formidler gjerne en slik forsikring etter henvendelse.

3.2 Pass er nødvendig for alle våre utenlandske reisemål og det bør ha en gyldighet på 6 måneder etter reisen. Myndighetene kan endre reglene uten forvarsel. Reiser du med pass fra et annet land, må du sjekke om spesielle visumkrav foreligger. Du er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Dersom du skifter passnummer fra påmelding til turstart, kan dette gjøre det vanskelig å delta på enkelte av de bestilte arrangementene. Ekstrakostnad i forbindelse med dette påløper i tilfellet kunden. Velger kunden en flyreise som medfører mellomlanding i USA er det kundens eget ansvar å ha nødvendige reisedokumenter for dette.

3.3 Kunden må ha en fullgod reiseforsikring, som også bør dekke en eventuell hjemtransport. Vi formidler gjerne en slik forsikring etter henvendelse.

For reise i Europa er det nødvendig å medbringe Europeisk Helsetrygdkort, dersom reiseforsikring ikke tegnes. Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no

3.4 Kunden har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med bestillingen og at navn/passnummer er skrevet på samme måte som i passet.

3.5 Kunden har selv ansvaret for å kontakte vaksinasjonskontor/helsestasjon for å få oppdaterte anbefalinger angående vaksinasjoner for det aktuelle reisemålet.

3.6 Kunden er ansvarlig for å holde arrangøren orientert om adresseendringer og lokale hoteller som ikke er bestilt gjennom Inner & Outer Journeys, slik at eventuell informasjon og reisedokumenter kan overleveres dersom nødvendig.

3.7 Flybilletter/vouchere er et verdipapir som kunden har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å fremskaffe ny billett må dekkes av kunden.

3.8 Kunden må holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning.

3.9 Kunden plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlige myndigheter, arrangøren eller arrangørens representanter.

3.10 Kunden må lese all informasjon nøye. Dersom noe er uklart, må Inner & Outer Journeys kontaktes umiddelbart.

4. BESTILLING, PRIS OG BETALING

4.1. Prisen

Av den oppgitte prisen og medfølgende informasjon framgår hva som er inkludert.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt.

4.2 Endring

Prisen kan måtte endres som følge av endringer i offentlige skatter og avgifter, endringer i transportpriser og/eller aktuelle valutaer. Prisen vil ikke kunne endres med mer enn 10% av den avtalte kjøpesum.

Det tas også forbehold om at oppsatt instruktør/leder kan bli syk, vedkommende erstattes da av en med like gode ferdigheter og det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet endring i leders navn.

4.3 Bestilling og betaling

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Den reisende mottar faktura/reiseavtale med 2 innbetalinger; et depositum på 2 000,- med forfall i løpet av 7 dager og et sluttbeløp som betales senest 35 dager før avreise på kortere reiser (Norge og Europa) og 60 dager før avreise på lengre reiser (dvs. utenom Europa) (se forfallsdato på faktura).

Ved bestilling nærmere avreise enn 35 dager, gjelder innbetaling av beløpet i sin helhet som bekreftet bestilling.

4.4 Rutefly

Våre reiser bruker alltid rutefly og betaling av disse billettene følger flyselskapenes betingelser. Enkelte flybilletter har ingen refusjon etter kjøp. Dette vil eventuelt være oppgitt ved bekreftelse av turen.

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1 Avbestilling må skje skriftlig ved brev eller e-post som kunden må forsikre seg om at Inner & Outer Journeys har mottatt.

5.2 Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato (man-fre) arrangøren mottar beskjeden. Med avbestillingsdato forstås mandag – fredag mellom 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag.

5.3 Reglene for avbestilling av reiser i Norge og Europa er:

- Ved avbestilling etter bekreftet bestilling er mottatt, betaler kunden et administrasjonsgebyr på kr. 450,- pr. person.

- Ved avbestilling f.o.m. 90 til 61 dager før avreise, beholder Inner & Outer Journeys det innbetalte depositum.

- Ved avbestilling 60 til 30 dager før avreise belastes kunden 50

% av reisens pris.

- Ved avbestilling fra 29 dager og frem til avreisetidspunktet, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

5.4 Avbestillingsregler lange reiser (dvs. reiser utenom Europa):

- ved avbestilling inntil 121 dager før avreise er depositum tapt. - 120 dager før avreise er gebyret på 50 % av reisens pris

- 60 dager før avreise er gebyret 100 % av reisens pris.

5.5 Avbestilling med avbestillingsforsikring

Refundering skjer via ditt forsikringsselskap evt. kredittkortselskap. Vennligst kontakt dem for detaljer.

5.6 For kunder som får et skreddersydd opplegg kun for seg og sin gruppe, er det ikke anledning til å melde av en person uten at de andre i gruppen må betale tilsvarende mer for sine opphold. Disse turene baseres på et minimumsantall som kunden selv har oppgitt og forutsetter at totalprisen er den samme uansett hvor mange som faktisk reiser. Kun det som eventuelt refunderes av lokale arrangører vil bli refundert av oss.

5.7 Overdragelse av reisen

Kunden kan overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i reisen. Men det kan være spesielle forhold knyttet til romfordeling, flybilletter eller annet som ikke kan endres på navn og dermed må tillegget betales av den som overtar plassen.

6. REKLAMASJON

6.1 Dersom kunden mener at det foreligger en feil/mangel ved reisen må dette tas opp med lokal guide umiddelbart og så snart som mulig med Inner & Outer Journeys. Vi bruker skriftlige klageskjema og du må også passe på å få dette fylt ut. Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det gjøres senest fire uker etter at turen er avsluttet, også skriftlig.

6.2 Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av ovenstående reisebetingelser, kan dette bringes inn for reklamasjonsnemda for pakkereiser.

7. UKLARHETER

7.1 Dersom noe i disse reglene er uklart; vennligst ta kontakt med oss.

GOD TUR!

*Inner & Outer Journeys er en virksomhet under Aniara AS

Pass og visum

Oversikt over regler for pass og visum til våre reisemål i Inner & Outer Journeys. Pass Pass er eneste gyldige legitimasjon for nordmenn i utlandet Også innen Schengen må alle ha med pass som legitimasjon Vi anbefaler alle å ha et pass som er gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst Visumregler på våre reisemål Europa: Visum kreves ikke for nord...Finn ut mer

Reisevilkår

Les våre reisevilkår før du bestiller din reise med Inner & Outer Journeys. Reisevilkår, Inner & Outer journeys Her kan du laste ned og eventuelt printe ut reisevilkårene downloadFinn ut mer

Helse og medisiner

Helse og medisiner på din reise med Inner & Outer Journeys. - Vaksiner Vi anbefaler at du tar kontakt med en spesialist, din fastlege eller en autorisert vaksinasjonsklinikk. Her er link til Folkehelseinstituttets anbefaleringer: www.fhi.no Helsetilstand Den reisende er selv ansvarlig for sin egen helsetilstand, slik at vedkommend...Finn ut mer

Klima og værforhold

Finn ut mer om klima og værforholdene på din destinasjon til reisen med Inner & Outer Journeys. Anbefalte værsider: - cnn.com - wunderground.com - yr.no På værsidene kan du finne værprognoser for de fleste reisemål og områder. Her kan du også sjekke de aktuelle værforhold de nærmeste dagene og den kommende uken. Anbefalt klimatabell: Worldwe...Finn ut mer